Çalışma Grupları

İstanbul Blockchain Women ailesi hedeflerini gerçekleştirmek için gönüllü çalışma grupları ile mükemmel bir orkestra gibi çalışıyor.

İlginizi çeken rolleri keşfetmek için çalışma gruplarının görevlerini inceleyebilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

Çalışma gruplarında yer almak için derneğimize üye olarak ilk adımı atabilirsiniz. Üyelik şartlarını web sitemizdeki “Üyelik” sekmesinden inceleyebilir, grup çalışmaları için [email protected] adresine e-mail ile başvurabilirsiniz.

 

Araştırma Grubu: İstanbul Blockchain Women’ın ana odak noktalarından biri blockchain ekosisteminde kapsayıcılığın artması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına destek verilmesidir. Bu kapsamda araştırma grubumuz blokzincir ve kadın odaklı araştırmalar  ve akademik çalışmalar yürütüyor. Grubun son araştırma konusu İstanbul Blockchain Women paydaşları ile birlikte gerçekleştirilen Türkiye’de blokzincir sektöründe çalışan kadınlara yönelik envanter araştırmasıdır.

Proje Grubu : Blokzincir ekosistemine kadın odaklı bir bakış açısı kazandırabilmenin en etkili yollarından birinin proje üretmek olduğuna inandığımızdan yurtiçinde ve yurtdışında kalkınma ajansları, fonlar, yatırım ajansları, uluslararası kurumlar nezdinde blokzincir, sürdürülebilirlik, dijitalleşme gibi konulara odaklanan, projeler üreten yetenekli bir gruba sahibiz.

İçerik Grubu : Istanbul Blockchain Women ailesinde yer alan her ses duyulmayı hak ediyor .Blokzincir odaklı sektörel ve farkındalık yaratan yazıları blogumuzda keyifle paylaşıyoruz. İçerik grubu aynı zamanda blokzinciri farklı açılardan ele alan kapsamlı bir kitap hazırlıyor. Istanbul Blockchain Women ailesinin büyük emeklerle üzerinde çalıştığı ilk kitap yakında raflarda olacak.

Üniversite Toplulukları İşbirliği Destek Grubu: Üniversitelerle işbirliği halinde öğrencilerin okulları ile kariyerleri arasında köprü olabilmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda işbirliği grubumuzun çeşitli seminerler, eğitimler ve Istanbul Blockchain Women elçilik programını üniversite öğrencilerinin katkıları ile birlikte hazırlıyoruz.

Eğitim Grubu: Blokzincir ekosistemini büyütme ve güçlendirmenin yolu eğitimden geçiyor. Bu bilinç ile tüm paydaşlarımıza sunulacak ücretsiz ve ücretli Blokzincir eğitimleri serisi hazırlanmaktadır.  Yetkin üyelerimiz ile hazırlanan eğitimler büyük ölçüde gönüllülük esaslı iç kaynaklarımız ile organize edilecektir. Eğitimler her kesimi kapsayacak ve süreklilik arz edecek şekilde tasarlanmaktadır. Eğitim programlarımız blokzincirin temellerinden başlayarak blokzincirin uygulama alanları, sektörel uygulama örnekleri ve teknik eğitimleri kapsayacak şekilde  titizlikle planlıyor. İstanbul Blokchain Women Derneği üyelerine özel olarak eğitimlerden  ücretsiz veya indirimli olarak faydalanma imkanı sunulacaktır.

İletişim Grubu : Birbirimizle olan bağımız kadar güçlü olduğumuza inanan bir topluluk olarak yurtiçi ve yurtdışında özel şirketler, kamu kurumları ve benzer amaçları güden sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerimizi yöneterek güçlendirecek yepyeni bir grup kuruyoruz. Bilgi akışı ve global gelişmeleri birinci ağızdan ve çevik bir şekilde sağlayarak sizlerle paylaşacak iletişim grubumuz derneğimizin ana damarı olarak görev yapacaktır. Kurumsal ilişkilerin yürütüleceği grupta birlikte geliştirebileceğimiz projeler, birbirimizden beslenebileceğimiz konular, işbirlikleri ve çok daha fazlası olmasını umuyoruz.

Mentorluk Grubu : İstanbul Blockchain Women ailesi olarak, misyonumuz kadınlara teknoloji ve blockchain özelinde pozitif ayrımcılık sağlayacak sosyal sorumluluk projeleri üretmek. Bu bağlamdaçalışan genç kadınları ve sektör liderlerini dijital bir platform üzerinden bir araya getiren çalışmalar yürütüyoruz. Mentor-Menti ilişkisi ve sürekli yardımlaşma ilkesiyle ekosistemdeki kadın istihdamını artırmayı hedefliyoruz.