Manifesto

Topluluğumuzun misyonu kadınlara teknoloji ve blockchain özelinde pozitif ayrımcılık sağlayacak sosyal sorumluluk projeleri üretmek ve bu projeler sayesinde bilişim sektöründe kadın istihdamını artırarak, kadınların üretim ekonomisinde daha çok yer almasını sağlamaktır.

TÜİK’in 7 Mart 2017 tarihinde yayınladığı raporuna göre Türkiye nüfusunun %49,8‘ini kadınlar oluşturmaktadır. Toplumun yarısına tekabül eden bu oran göz ardı edilemeyeceği aşikardır. Bir takım sektörlerin ya da görevlerin erkek işi olarak görülmesinin önüne geçilmesi ve bu konuda acil aksiyon alınması gerekmektedir. Aynı raporda belirtildiği üzere, Türkiye’de kadın istihdam oranının, erkeklerin istihdam oranının yarısından az olduğu bildirilmiştir. Bu rakamlar dikkate alındığında birçok sektör ve alanda kadınların gelişiminin teşvik edilmesi ve desteklenmesi gerektiğini düşünüyor; teknoloji ve blockchain alanlarında üzerimize düşeni yapmaya fazlasıyla hazır olduğumuzu duyuruyoruz.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin 5. Maddesi olan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”nin de dikkat çektiği üzere kadınlar ve kız çocuklarının güçlendirilmesinin çarpan etkisi yarattığı ve ekonomik büyümeyi, her alanda gelişmeyi hızlandırdığı defalarca kanıtlanmıştır. Biz de bu hedefe hizmet edecek şekilde, kadınların blockchain ekosistemindeki varlığını artırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla tamamen non-profit bir oluşum olarak kendimizi konumladık.

Neler Yapıyoruz?

Takım

Team
Ebru Güven
Co-Founder

Istanbul Blockchain Women Topluluğu Kurucu Ortağı

Team
Başak Burcu Yiğit
Co-Founder

Istanbul Blockchain Women Topluluğu Kurucu Ortağı

Team
Yasemin Cırt
Director of Technology

Istanbul Blockchain Women Topluluğu Teknoloji Direktörü

Team
Yağmur Yıldız
Team Member of Technology

Istanbul Blockchain Women Topluluğu Teknoloji Ekibi Üyesi

Team
Senem Dilli
Team Member of Technology

Istanbul Blockchain Women Topluluğu Teknoloji Ekibi Üyesi

Team
Ayşe Anaeli
General Coordinator

Istanbul Blockchain Women Topluluğu Genel Koordinatörü

Team
Beyza Özdemir
Visual Communication Specialist

Istanbul Blockchain Women Topluluğu Görsel İletişim Sorumlusu

Team
Rüveyda Nur Demir
Communication Director

Istanbul Blockchain Women Topluluğu İletişim Koordinatörü

Team
Melek Yiğit
Content Management Team Member

Istanbul Blockchain Women Topluluğu İçerik Yönetimi Ekip Üyesi

Team
İrem Dölen
Content Management Team Member

Istanbul Blockchain Women Topluluğu İçerik Yönetimi Ekip Üyesi

İstBCW ailesine katılmak ister misin?