iletisim@istanbulblockchainwomen.org

Manifesto

Topluluğun misyonu kadınlara teknoloji ve blockchain özelinde pozitif ayrımcılık sağlayacak sosyal sorumluluk projeleri üretmek ve bu projeler sayesinde bilişim sektöründe kadın istihdamını artırarak, kadınların üretim ekonomisinde daha çok yer almasını sağlamaktır.

TÜİK’in 7 Mart 2017 tarihinde yayınladığı raporuna göre Türkiye nüfusunun %49,8‘ini kadınlar oluşturmaktadır. Toplantıda, toplumun yarısına tekabül eden bu oranın göz ardı edilemeyeceği, birtakım sektörlerin ya da görevlerin erkek işi olarak görülmesinin önüne geçilmesi gerektiği ve bu konuda alınması gereken aksiyonlar konuşuldu. Yine aynı raporda belirtildiği üzere, Türkiye’de kadın istihdam oranının, erkeklerin istihdam oranının yarısından az olduğu bildirilmiştir. Bu rakamlar dikkate alındığında bir çok sektör ve alanda kadınların gelişiminin teşvik edilmesi ve desteklenmesi gerektiğini düşünüyor; teknoloji ve blockchain alanlarında üzerimize düşeni yapmaya fazlasıyla hazır olduğumuzu duyuruyoruz.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin 5. Maddesi olan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”nin de dikkat çektiği üzere kadınlar ve kız çocuklarının güçlendirilmesinin çarpan etkisi yarattığı ve ekonomik büyümeyi, her alanda gelişmeyi hızlandırdığı defalarca kanıtlanmıştır. Biz de bu hedefe hizmet edecek şekilde, kadınların blockchain ekosistemindeki varlığını artırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla tamamen non-profit bir oluşum olarak kendimizi konumladık.

Neler Yapıyoruz?

Takım

Team
Ebru Güven
Co-Founder

Istanbul Blockchain Women Topluluğu Kurucu Ortağı

Team

Istanbul Blockchain Women Topluluğu Kurucu Ortağı

Team
Yasemin Cırt
Director of Technology

Istanbul Blockchain Women Topluluğu Teknoloji Direktörü

Team
Yağmur Yıldız
Team Member of Technology

Istanbul Blockchain Women Topluluğu Teknoloji Ekibi Üyesi

Team
Ayşe Anaeli
General Coordinator

Istanbul Blockchain Women Topluluğu Genel Koordinatörü

Team
Rüveyda Nur Demir
Communication Director

Istanbul Blockchain Women Topluluğu İletişim Koordinatörü

Buluşmalardan Kareler

Topluluğumuz kadın konuşmacılara ve kadın katılımcılara öncelik vererek, blokzincir ve dijital dönüşüm ekseninde buluşmalar düzenlemektedir.
  • All
  • Buluşmalar
  • Eğitimler
  • Üniversiteler
  • Use-Case Serileri

Destekçilerimiz